Siin saad mugavalt täita kahjujuhtumist teatamise vormi.

Kodulehel olevate vormide täitmine ei tähenda kahjujuhtumi automaatset tunnistamist kindlustusjuhtumiks. Kahjukäsitlus toimub vastavalt kindlustustingimustele ja Eesti Vabariigi õigusaktidele. Meil on õigus kutsuda kindlustusvõtja või kahjujuhtumiga seotud muud isikud lisaselgitusi andma.

TEATAJA ANDMED